VETMARKET D.O.O. Beograd

Pun naziv preduzeća: VETMARKET DOO, BEOGRAD
Adresa sedišta: Admirala Vukovića 75, Beograd
Broj telefona: +381 (0) 11 24 77 107
Broj fax-a: +381 (0) 11 24 77 107
Email preduzeća: office@vetmarket.rs
PIB: 112041976
Matični broj: 21595675
Šifra delatnosti: 4778
Hrana za kućne ljubimce
Lekovi i preparati
Dodaci ishrani
Kozmetika
Oprema